021-88799987

021-88781629

021-88782491

شنبه تا چهارشنبه 10 تا 19:30 پنج شنبه 9:30 تا 13:30

سونوگرافی کامل شکم و لگن شامل چیست

سونوگرافی کامل شکم و لگن شامل چیست ؛ سونوگرافی کامل شکم نامی است که به معاینه تمام اندام های نیمه فوقانی و تحتانی شکم داده می شود. همه ی سونوگرافی های شکم با معده خالی و با مثانه پر انجام می شود!

 m/سونوگرافی کامل شکم و لگن شامل چیست

قبل از سونوگرافی کل شکم

قبل از سونوگرافی کامل شکم، نوشیدن یک بطری کوچک آب نیم ساعت قبل ازسونوگرافی معمولا برای پر کردن مثانه کافی است.

سونوگرافی کامل شکم و لگن شامل چیست و در سونوگرافی کامل شکم کدام اندام ها بررسی می شود؟

  • واقع در نیمه بالایی شکم؛
  • کبد،
  • کیسه صفرا،
  • پانکراس،
  • کلیه ها،
  • غدد فوق کلیوی،
  • طحال.
  • مثانه، واقع در نیمه تحتانی شکم
  • رحم و تخمدان در زنان
  • در مردان، پروستات با سونوگرافی تصویربرداری می شود.

پاسخ به این سوال که سونوگرافی شکم چیست را می توان به صورت تصویربرداری بیان کرد که آیا اندام های ناحیه داخلی شکم سالم هستند یا خیر.

برای اندام های داخلی شکم، ممکن است معاینه شکم و لگن درخواست شود. در این حالت سونوگرافی فوقانی شکم ترجیح داده می شود.

سونوگرافی قسمت تحتانی شکم برای ارزیابی قسمت پایینی اندام های داخلی شکم استفاده می شود. علاوه بر این، تصویربرداری کامل از شکم یا سونوگرافی کامل شکم برای نظارت بر همه اندام های داخلی شکم لازم است.

در سونوگرافی شکم چه چیزی دیده می شود؟

سونوگرافی کامل شکم و لگن شامل چیست؟ در پاسخ به این سوال که در سونوگرافی شکم چه چیزی دیده می شود، می توان دو سونوگرافی فوقانی و تحتانی شکم را تشخیص داد. در روش های سونوگرافی فوقانی شکم، امکان تشخیص کیسه صفرا، کبد، پانکراس، طحال، کلیه، غدد فوقانی کلیه و سیاهرگ های اصلی وجود دارد.

علاوه بر این، در مطالعه سونوگرافی تحتانی شکم، مثانه، انتهای تحتانی مجاری ادراری ، پروستات و وزیکول‌های منی در مردان بررسی می‌شوند، در حالی که تخمدان‌ها و رحم در زنان بررسی می‌شوند. در سونوگرافی کامل شکم، کل قسمت تحتانی و فوقانی شکم بررسی می شود.

در سونوگرافی شکم چه می شود؟

در طول سونوگرافی شکم، پزشک ممکن است با در نظر گرفتن شکایات خاص بیمار، درخواست معاینه کند.

علاوه بر درد شکم، سونوگرافی شکم ممکن است به دلایل زیادی مانند حالت تهوع، سوء هاضمه، خون در ادرار و غربالگری سرطان مورد نیاز باشد.

ممکن است نه تنها برای بروز هر مشکلی، بلکه برای معاینه اندام های داخلی در روش های غربالگری عمومی برای تعیین سالم بودن یا نبودن فرد درخواست شود.

در سونوگرافی شکم چه می شود؟

ترجیحاً بیمار حداقل ۸ ساعت قبل از سونوگرافی شکم ناشتا باشد. گرسنگی از نظر تجسم واضح تر اندام های داخلی جزئیات بسیار مهمی است.

علاوه بر این، اصرار بیمار برای ادرار کردن در طول معاینه از دیگر جزئیات تصویربرداری درخواستی است. این امر بررسی اندام های تحتانی شکم مانند مثانه را آسان تر می کند.

در طول عمل، بسته به ناحیه مورد بررسی، ممکن است از بیمار خواسته شود که به پهلو، پشت یا شکم دراز بکشد.

سونوگرافی کل شکم کبد

در طی ارزیابی اولتراسوند، پارانشیم، یعنی بافت، اندازه، اکو و وجود تومورهای خوش خیم یا بدخیم و یا ساختارهای کیستیک بررسی می شود. اگر کبد چرب، تومور یا ساختار کیستیک وجود داشته باشد، مهم است که در کجای کبد قرار دارد، با کدام مناطق مرتبط است و اینکه آیا به مجاری صفراوی فشار وارد می کند یا خیر.

ارزیابی پارانشیم کبد و مرزهای آن توسط چشمان با تجربه اطلاعات ارزشمندی در مورد شروع سیروز یا سیروز پیشرفته ارائه می دهد. به همین دلیل انجام سونوگرافی کبد در فواصل زمانی خاص به ویژه در افرادی که مبتلا به بیماری هایی مانند هپاتیت B بوده یا هستند و کسانی که الکل زیاد مصرف می کنند توصیه می شود.

کیسه صفرا

در صورت وجود سنگ در کیسه صفرا، اندازه آن ها ارزیابی می شود. اندازه کیسه، ضخامت دیواره کیسه و وجود یا عدم وجود مایع در اطراف کیسه از یافته های مهم هستند، توجه به وجود سنگ از نظر جراحی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گاهی اوقات ممکن است تومورهایی در دیواره کیسه صفرا وجود داشته باشد، اینها معمولاً تومورهای بدخیم هستند. در صورت مشاهده، قطعاً معاینه بیشتر لازم است. اگر سابقه سنگ در کیسه صفرا وجود داشته باشد اما در کیسه صفرا سنگ وجود نداشته باشد، مجاری صفراوی داخل کبد و انتهای کیسه صفرا باید با جزئیات بیشتری بررسی شود. ممکن است سنگ در مجرای صفراوی افتاده و آن را مسدود کرده باشد. در این موارد ممکن است نیاز به بررسی بیشتر باشد.

طحال

همراه با کبد ارزیابی می شود. در صورت مشکل  کبد و بی نظمی پارانشیم و مشکوک به سیروز، تغییراتی نیز در طحال ایجاد می شود. علاوه بر این، بزرگ شدن طحال ممکن است اولین علامت برخی از بیماری های خونی باشد. جدای از اینها، ممکن است کیست، تومورهای خوش خیم یا بدخیم نیز در طحال وجود داشته باشد.

پانکراس

بررسی این اندامی دشوار است. از آنجایی که پشت معده قرار دارد، ممکن است مشاهده نباشد. رادیولوژیست های باتجربه با مانورهای خاصی موفق به تجسم پانکراس می شوند. ممکن است تومورهایی در پانکراس یک فرد وجود داشته باشد، که ممکن است نادیده گرفته شوند. این حوزه ها باید به تفصیل ارزیابی شوند. علاوه بر این، لوزالمعده ممکن است به دلایل مختلف ملتهب شود و سنگ های صفراوی ممکن است در محل اتصال مجرای صفراوی و مجرای دفع پانکراس گیر کنند و باعث انبساط و آسیب به پانکراس شوند. همه این موارد را می توان با سونوگرافی مشاهده کرد و رادیولوژیست ممکن است در صورت لزوم، معاینه بیشتری را درخواست کند.

کلیه ها

هنگام ارزیابی با اولتراسوند، ساختار پارانشیم، اندازه، ضخامت قشر و اندازه ای که عملکرد فیلتر را انجام می دهند مهم هستند. جدای از این موارد، توجه به وجود سنگ در کلیه ها و در صورت وجود سنگ، باعث بزرگ شدن مجاری ادراری نیز می شود. تومورها و کیست های کلیه، چه خوب و چه بد، باید مورد توجه قرار گیرند و هرگونه علائم فشاری، در صورت وجود، باید یادداشت شود.

غدد فوق کلیوی

آنها بافت چربی هستند و در سونوگرافی زمانی که اندازه طبیعی دارند قابل مشاهده نیستند. بزرگ شدن غدد فوق کلیوی در سونوگرافی قابل مشاهده است. گاهی اوقات ممکن است خونریزی در غده فوق کلیوی وجود داشته باشد، چنین موقعیت هایی مهم هستند.

سونوگرافی کل شکم مثانه (USG شکم)

ممکن است سنگ در مثانه وجود داشته باشد، ممکن است سنگ هایی وجود داشته باشد که قسمت پایینی دستگاه ادراری به مثانه متصل می شود. ارزیابی این نواحی در طول سونوگرافی بسیار ضروری است. تومورهای مثانه را نیز می توان ابتدا در سونوگرافی تشخیص داد، بنابراین اسکن سونوگرافی متناوب مهم است.

رحم و تخمدان در زنان

زمانی که مثانه پر است از بالای شکم ارزیابی می شود. توده ها در رحم، دیواره رحم و تخمدان ها ارزیابی می شوند. در صورت نیاز به معاینه دقیق تر، ممکن است معاینه ترانس واژینال مورد نیاز باشد.

سونوگرافی کامل شکم برای پروستات در مردان (شکم USG)

مجدداً زمانی که مثانه پر است ارزیابی می شود. بزرگ شدن پروستات و توده در پروستات ممکن است دیده شود. در صورت نیاز به معاینه دقیق تر، می توان معاینه ترانس رکتال را انجام داد.

سونوگرافی کامل شکم برای معده و روده (شکم USG)

جدای از این ها، اندام های توخالی در شکم وجود دارد. معده و روده در این گروه برای بررسی قرار دارند. از آنجایی که آنها با گاز پر شده اند، برای ارزیابی اولتراسوند چندان مناسب نیستند. با این حال، دیواره قابل مشاهده معده ارزیابی می شود و در صورت وجود ضخیم شدن یا ظاهر توده ای روی دیوار، به این نکته توجه می شود.

علاوه بر این، روده ها دارای حرکات طبیعی هستند، گاز موجود در آنها باید به نسبت خاصی باشد و روده ها نباید بی حرکت باشند. در صورت وجود چنین تغییراتی نیز در گزارش قید شده و برای ارزیابی بهتر، بررسی بیشتر توصیه می شود. ممکن است بین اندام های شکمی و روده ها مایعی وجود داشته باشد که به طور معمول نباید وجود داشته باشد. در این موارد لازم است محل مایع در گزارش مشخص شود.

بیشتربدانید:سونوگرافی سینه در تهرانسونوگرافی واژینال در تهرانبیوپسی سینهبیوپسی چیست

رگ های بزرگی در خط وسط شکم وجود دارد!

شریان بزرگ یعنی آئورت و سیاهرگ بزرگ یعنی ورید اجوف تحتانی باید در معاینه شکم بررسی شوند. آنوریسم آئورت و ترومبوز آن را می توان در سونوگرافی شکم تشخیص داد. ممکن است ترومبوس در ورید اجوف دیده شود. اینها باید در گزارش قید شود. هنگام ارزیابی آئورت و ورید اجوف تحتانی، باید بررسی دقیقی انجام شود که آیا غدد لنفاوی اطراف آنها وجود دارد یا خیر. برخی از سرطان ها را فقط با وجود غدد لنفاوی می توان تشخیص داد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 3]

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر

×

نوبت گیری در مرکز : سونوگرافی جردن

× ارسال نسخه در واتساپ و نوبت گیری