• عفونت پستان در چه افرادی بیشتر دیده میشود؟

اغلب در بین خانم های باردار و شیرده شایع می باشد اما دربه غیر از این افراد به صورت ماستیت پری داکتال و یا ماستیت گرانولوماتو دیده میشود که نسبتا نادر است و معمولا در خانم هایی که دخانیات مصرف میکنند بیشتر دیده میشود.

 

  • آبسه پستان چیست؟

درافرادی که زمینه عفونت های پستانی دارند حفره حاوی چرک ممکن است ایجاد شود که همان آبسه پستان است.

 

  • درمان آبسه پستان چیست؟

آبسه ها باید باید تخلیه گردند.تخلیه و شستشوی مکرر زیرهدایت سونوگرافی بهترین روش درمان است البته آنتی بیوتیک خوراکی هم تجویز می گردد . میزان موفقیت این روش با یک بار آسپیراسیون در آبسه های زیر ۳ سانتی متر تقریبا ۹۰% می باشد.

 

  • در چه مواردی آبسه باید جراحی شود؟

زمانی که شستشو و تخلیه با هدایت سونوگرافی ناموفق باشد و بهبود حاصل نگردد و درمواردی که پوست روی آبسه از بین برود جراحی لازم میگردد.

 

  • آیا سرطان میتواند علت عفونت باشد؟

گونه خاصی از سرطان پستان وجود دارد که سرطان التهابی نامیده می شود و شباهت زیادی به عفونت پستان دارد. به همین دلیل در عفونت های که مقاوم به درمان می باشند نمونه برداری ضرورت دارد.

 

  • آیا بروز آبسه و عفونت های پستانی خطر بروز سرطان پستان را افزایش میدهد؟

اگر آبسه و عفونت از ابتدا سرطان التهابی نباشند خطرابتلا به سرطان را افزایش نمیدهند.

 

  • درمان آبسه پستان در خانمهای شیرده چیست؟

تفاوت عمده و خاصی با درمان در خانم های غیر شیرده ندارد و حتی تاکید می شود که شیردهی ادامه یابد تا شیر پستان ها تخلیه شوند.