• MRI چیست؟

به یک روش مدرن تصویربرداری از بدن می گویند که تصاویر متعددی از مقاطع بدن میگیرد و میتواند این تصاویر را به صورت سه بعدی بازسازی نماید. این دستگاه ها با استفاده از میدانهای مغناطیسی کار میکنند.

  • آیا عارضه ای هم دارد؟

تا کنون عارضه خاصی شناخته و گزارش نشده است به طور کلی میتوان گفت عوارض دراز مدت میدان های مغناطیسی ( مانند تلفن های همراه ) برای بشر شناخته شده نیست.

  • MRI پستان در چه مواردی انجام میگیرد؟

در موارد زیادی مورد استفاده قرار میگیرد از قبیل مواردی که در ماموگرافی و سونوگرافی شک وجود داشته باشد و تصاویر گویا و واضح نباشند و نیاز به دقت بیشتری باشد، در خانمهایی که در گروه پرخطر برای سرطان پستان قرار بگیرند و سن پایینی داشته باشند، در بررسی های خانم هایی که قبلا جراحی پستان انجام داده به ویژه آنهایی که قبلا پرتودرمانی نیر دریافت کرده باشند و موارد خاص دیگری کاربرد دارد.

  • آیا از ماموگرافی بهتر است؟

در واقع نمی شود گفت که بهتر است به خصوص این که توانایی ماموگرافی برای دیدن رسوبات ریز کلسیم (که در تشخیص زودرس سرطان پستان بسیار با اهمیت است) بیشتر از ام آر آی است اما دقیق ترین روش تصویر برداری از پستان ام آر آی است. از اشکال اصلی مثبت نشان دادن کاذب است یعنی مناطقی را مشکوک نشان میدهد که پس از نمونه برداری و یا جراحی مشخص میگردد که مشکلی وجود نداشته است.

  • آیا با دستگاه خاصی انجام میشود؟

برای انجام لازم است که میدان مغناطیسی دستگاه حداقل یک و نیم تسلا باشد و از کویل مخصوص پستان استفاده شود یعنی از ابزار خاصی استفاده میشود که پستان ها درون آن برای تصویر برداری قرار میگیرند.

  • آیا برای انجام MRI پستان تزریق خاصی هم انجام میشود؟

بله تزریق لازم است MRI با تزریق و بدون تزریق وریدی ماده ای به نام گادولینیوم انجام میشود.  این ماده در بیماری های کلیوی استفاده نمی شود و در بارداری و شیردهی باید با احتیاط استفاده شود.