روش های بیوپسی پستان
روش های بیوپسی پستان

بیوپسی پستان، یک روش برای  نمونه گیری از بافت پستان برای آزمایش می باشد، راهی برای ارزیابی ناحیه مشکوک در پستان است که تعیین میکند.

وایرگذاری چیست ؟
وایرگذاری چیست ؟

هنگامیکه توده در پستان در ناحیه ای قرار گرفته باشد که قابل بیوپسی سوزنی ریز و یا بیوپسی سوزن هسته  نباشد و یا از بیوپسی نتیجه ی قطعی و مشخصی نداده باشد.

آندومتریوز چیست؟
آندومتریوز چیست؟

نوعی اختلال دردناک است که در آن، بافت مشابه بافتی که به طور معمول داخل رحم شما می باشد ( آندومتر ) خارج از رحم شما رشد می کند.

عوارض شیمی درمانی
عوارض شیمی درمانی

داروهایی که درشیمی درمانی استفاده می گردند، معمولاً سلول هایی که با سرعت رشد و تقسیم زیاد هستند را بیشتر و زودتر تحت تأثیر قرار می دهند.

شیمی درمانی در سرطان پستان

زمانی که سلول‌های سرطانی در بدن شروع به رشد و زیاد شدن می‌کنند، رفته رفته عروق خونی را در اطراف خود به وجود می آورند.

ماموگرافی دیجیتال و ۳ بعدی
ماموگرافی دیجیتال و ۳ بعدی

ماموگرافی دیجیتال و ۳ بعدی یک نوع ماموگرافی با تکنولوژی پیشرفته دیجیتالی است که مزیت های علمی موثری نسبت به ماموگرافی معمولی دارد.