آندومتریوز چیست؟
آندومتریوز چیست؟

نوعی اختلال دردناک است که در آن، بافت مشابه بافتی که به طور معمول داخل رحم شما می باشد ( آندومتر ) خارج از رحم شما رشد می کند.

عوارض شیمی درمانی
عوارض شیمی درمانی

داروهایی که درشیمی درمانی استفاده می گردند، معمولاً سلول هایی که با سرعت رشد و تقسیم زیاد هستند را بیشتر و زودتر تحت تأثیر قرار می دهند.

شیمی درمانی در سرطان پستان

زمانی که سلول‌های سرطانی در بدن شروع به رشد و زیاد شدن می‌کنند، رفته رفته عروق خونی را در اطراف خود به وجود می آورند.

ماموگرافی دیجیتال و ۳ بعدی
ماموگرافی دیجیتال و ۳ بعدی

ماموگرافی دیجیتال و ۳ بعدی یک نوع ماموگرافی با تکنولوژی پیشرفته دیجیتالی است که مزیت های علمی موثری نسبت به ماموگرافی معمولی دارد.