تفاوت سونوگرافی با ماموگرافی

تفاوت سونوگرافی با ماموگرافی

یکی از چالش‌هایی که اغلب بانوان به هنگام مشاهده ناهنجاری‌‎هایی در پستان با آن مواجه می‌شوند، چالش انجام سونوگرافی و یا ماموگرافی است. ممکن است شما نیز به فکر یک چک آپ کلی افتاده باشید و ندانید که سونوگرافی بهتر است یا ماموگرافی؟ سونوگرافی به روشی از تصویر برداری گفته می‌شود که از امواج فراصوت…